Vykdomi projektai

2024-2026 m. SKILLS+ 3.0 – Showcasing skills and boosting employability for people with a labour disability through national and European competitions (Erasmus+)

SKILLS+ skatinama socialinė bendrystė ir žmonių su negalia įsidarbinimo galimybių didinimas. Erasmus+ „Skills+“ projekte tikime įtrauktimi ir įvairove. Mūsų organizuojamos varžytuvės įgalins negalią turinčius asmenis, sutelkiant dėmesį tik į jų talentus, o ne vertinant pagal turimą negalią.

Projekto partneriai:

 • PRO WORK, Nyderlandai (projekto koordinatorius)
 • Socialinių projektų institutas, Lietuva
 • Centro Iniziative Ricerche e Programmazione economica, Italija
 • Euroface Consulting, Čekija
 • Fundación Siglo22, Ispanija
 • Athens Lifelong Learning Institute, Graikija
 • CollectiveUP, Belgija
 • Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Rumunija

Facebook puslapis: https://www.facebook.com/paraskillscompetitions

 

 

Naujienlaiškis 1

Lankstinukas

 


2023-2024 m. ENHANCED SOCIAL WORKERS – Enhancing Intercultural Communication Skills and Competences for Social Workers in the Provision of Assistance to Forced Migrants (Erasmus+)

Projektas skirtas socialinių darbuotojų tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijų ir įgūdžių stiprinimui.

Projekto partneriai:

 • Jonavos r. Socialinių paslaugų centras, Lietuva (projekto koordinatorius)
 • Socialinių projektų institutas, Lietuva
 • KIBOTOS, Kipras

Facebook puslapis: https://www.facebook.com/enhancedsocialworkers 

Socialiniai darbuotojai iš Lietuvos ir Kipro projekto įgyvendinimo metu turės galimybę dalyvauti net dviejuose tarptautiniuose mokymuose, kurių metu įgis arba patobulins savo tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžius

 

Newsletter 1

Naujienlaiškis 1

Ενημερωτικο δελτιο 1


2022-2024 m. DiPsyCa - Darbuotojų skaitmeninių ir psichologinių kompetencijų stiprinimas efektyviam nuotoliniam darbui (Erasmus+)

Mūsų projekto idėja – stiprinti skaitmeninį ir psichologinį darbuotojų pasirengimą pereiti prie nuotolinio ar hibridinio darbo.

Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:

1. Sukurti struktūrizuotą, nuoseklią, vizualizuotą mokymosi medžiagą ir įrankius, skirtus ugdyti skaitmenines kompetencijas, reikalingas efektyviam darbui nuotoliniu būdu.

2. Sukurti emocinio atsparumo ugdymo priemonių rinkinį, kuris padės įveikti darbo nuotoliniu būdu iššūkius.

3. Parengti atvirą nuotolinio mokymosi kursą, skirtą savarankiškam mokymuisi ir įsivertinimui.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

1. Sukurtas atviras interaktyvus nuotolinio mokymosi kursas, skirtas suteikti nuotoliniam darbui reikalingų skaitmeninių kompetencijų ir psichologinio atsparumo stiprinimo įgūdžių.

2. 150 asmenų, geriau pasirengusių nuotolinio darbo iššūkiams – sustiprinusių skaitmenines kompetencijas bei įgijusių psichologinį atsparumą didinančių įgūdžių.

3. Sustiprintos projektą įgyvendinančios institucijos: sutvirtinti bei užmegzti nauji tarptautinės partnerystės ryšiai, patobulintos darbuotojų profesinės bei bendrosios kompetencijos, įgalinančios efektyviau ir kokybiškiau dalyvauti Europos šalių švietimo, mokymo bei socialiniuose bendradarbiavimo projektuose.

Projekto svetainė (šiuo metu yra kuriama): www.dipsyca.eu

Projekto Facebook puslapis: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089615787298

 

Naujienlaiškis 1

DiPsyCa lankstinukas


2022-2024 m. KEEP UP - improving digital competences of social workers (Erasmus+)

Projekto tikslai:

 • socialinių paslaugų organizacijose dirbančių darbuotojų skaitmeninių kompetencijų didinimas;
 • mokymosi galimybės, pritaikytos tikslinės grupės poreikiams, sukūrimas;
 • Europos lygmeniu sukurto socialinių darbuotojų e-mokymosi modelio patikrinimas.

Projekto partneriai – Euroface Consulting s.r.o (Čekija), Socialinių projektų institutas (Lietuva) ir Stichting Kenniscentrum ProWork (Nyderlandai).

https://www.keep-up-project.eu/

 


2021-2024 m. ALICE - Assessment for Learning in Citizenship Education (Erasmus+)

ALiCE yra išskirtinė tarptautinė partnerystė, kurioje 9 organizacijos partnerės (universitetai, pedagogų ugdymo centrai, mokymo institucijos) sudaro konsorciumą su savo regiono ar šalies mokyklomis. Projekte dalyvauja apie 50 mokyklų iš visos Europos. Socialinių projektų institutas – projekto partneris Lietuvoje.

Projekto tikslas yra parodyti formuojamojo vertinimo naudą vertinant pilietiškumo kompetencijas.

Šiame Erasmus+ KA2 projekte siūlome bendradarbiaujant kurti vertinimo sistemą, daugiausia dėmesio skiriant formuojamajam vertinimui pilietiškumo ugdyme. Taip pat, projekte dalyvaujančių mokyklų pedagogams tarptautinių mokymų metu pagilinti akademines žinias apie formuojamąjį vertinimą pilietiškumo ugdyme, susieti jas su praktinėmis žiniomis ir bendradarbiaujant stiprinti gebėjimus.

Šiame projekte yra kuriami keturi tarpusavyje susiję intelektiniai rezultatai:

R1. sistema, kurioje bus pateikta lyginamoji pilietiškumo ugdymo (vertinimo) analizė Europos valstybėse narėse;

R2. novatoriškų ugdymo praktikų pilietiškumo ugdyme aprašas, daugiausia dėmesio skiriant vertinimui;

R3. formuojamojo vertinimo metodų, kuriuos galime naudoti pilietiškumo ugdyme ir pritaikyti vietos kontekstui, saugykla;

R4. veiksmų planas, padedantis mokyklų komandoms įgyvendinti formuojamąjį vertinimą pilietiškumo ugdyme.

https://www.alice-project.eu/