Vykdomi projektai

2023 m. "Socialinių projektų instituto institucinių gebėjimų stiprinimas plėtojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą"

 

Projekto tikslas – sustiprinti Socialinių projektų instituto institucinius gebėjimus – finansinį tvarumą ir įgyvendinamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų plėtrą, padidinti jų žinomumą ir prieinamumą visuomenei.

 

Numatomos veiklos:

– ugdysime SPI darbuotojų ir savanorių bendrąsias kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus teikiant kokybiškas švietimo paslaugas suaugusiems;

– stiprinsime SPI bendradarbiavimo veiklas su verslo įmonių ir mokslo institucijų atstovais rengiant bendrus suaugusiųjų švietimo projektus;

– didinsime SPI finansinį tvarumą – per naujai sukurtą unifikuotą, SPI administruojamą nuotolinio mokymosi paslaugų aplinką, teikiant kokybiškas ir aktualias švietimo paslaugas ir veiklas suaugusiems.

 

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo konkursą.

 

Projekto biudžetas: 19961,04 EUR

 

2022-2024 m. DiPsyCa - Darbuotojų skaitmeninių ir psichologinių kompetencijų stiprinimas efektyviam nuotoliniam darbui (Erasmus+)

Mūsų projekto idėja – stiprinti skaitmeninį ir psichologinį darbuotojų pasirengimą pereiti prie nuotolinio ar hibridinio darbo.

Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:

1. Sukurti struktūrizuotą, nuoseklią, vizualizuotą mokymosi medžiagą ir įrankius, skirtus ugdyti skaitmenines kompetencijas, reikalingas efektyviam darbui nuotoliniu būdu.

2. Sukurti emocinio atsparumo ugdymo priemonių rinkinį, kuris padės įveikti darbo nuotoliniu būdu iššūkius.

3. Parengti atvirą nuotolinio mokymosi kursą, skirtą savarankiškam mokymuisi ir įsivertinimui.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

1. Sukurtas atviras interaktyvus nuotolinio mokymosi kursas, skirtas suteikti nuotoliniam darbui reikalingų skaitmeninių kompetencijų ir psichologinio atsparumo stiprinimo įgūdžių.

2. 150 asmenų, geriau pasirengusių nuotolinio darbo iššūkiams – sustiprinusių skaitmenines kompetencijas bei įgijusių psichologinį atsparumą didinančių įgūdžių.

3. Sustiprintos projektą įgyvendinančios institucijos: sutvirtinti bei užmegzti nauji tarptautinės partnerystės ryšiai, patobulintos darbuotojų profesinės bei bendrosios kompetencijos, įgalinančios efektyviau ir kokybiškiau dalyvauti Europos šalių švietimo, mokymo bei socialiniuose bendradarbiavimo projektuose.

Projekto svetainė (šiuo metu yra kuriama): www.dipsyca.eu

Projekto Facebook puslapis: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089615787298


2022-2023 m. DIGITAL ADULTS - Enhancing Advanced Digital Skills and Competences of NGO Employees and Self-employed Adults (Erasmus+)

Šio projekto DIGITAL ADULTS idėja kilo bendradarbiaujant trims projekto partneriams, suaugusiųjų švietime dirbančioms organizacijoms iš dviejų Europos šalių (Lietuvos ir Čekijos). Projekto partneriai – Socialinių projektų institutas (Lietuva), Informacijos technologijų mokymo centras (Lietuva) ir InErudico (Čekija).
Projekto tikslas – padėti nevyriausybinių organizacijų darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems suaugusiems žmonėms patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas, kuriant ir organizuojant aukštos kokybės trumpalaikius mikro e. mokymosi kursus.

https://www.digital-adults.info/

 

Nuoroda į Svetainių kūrimo mikrokursą: https://www.digital-adults.info/lt/elearning/

 

Projekto naujienlaiškiai:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


2022-2024 m. KEEP UP - improving digital competences of social workers (Erasmus+)

Projekto tikslai:

  • socialinių paslaugų organizacijose dirbančių darbuotojų skaitmeninių kompetencijų didinimas;
  • mokymosi galimybės, pritaikytos tikslinės grupės poreikiams, sukūrimas;
  • Europos lygmeniu sukurto socialinių darbuotojų e-mokymosi modelio patikrinimas.

Projektą partneriai – Euroface Consulting s.r.o (Čekija), Socialinių projektų institutas (Lietuva) ir Stichting Kenniscentrum ProWork (Nyderlandai).

https://www.keep-up-project.eu/


2022-2023 m. AUDiM - Adults Upskilling in Digital Marketing (Erasmus+)

Projekto tikslas – padėti suaugusiems besimokantiems ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams patobulinti savo skaitmeninės rinkodaros gebėjimus ir įgūdžius, kad taptų konkurencingesni darbo rinkoje.

Projekto uždavinys:

- Sukurti mokomąją medžiagą (mikro e. mokymosi kursus) suaugusiems besimokantiems ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams skaitmeninės rinkodaros srityje.

Projektą vykdo Socialinių projektų institutas (Lietuva) kartu su partneriais – Informacijos technologijų mokymo centru (Lietuva), Euroface Consulting s.r.o (Čekija), E-Learnig Concepts (Slovenija) ir Stichting Kenniscentrum ProWork (Nyderlandai).

https://audim-digital.eu/


2021-2024 m. ALICE - Assessment for Learning in Citizenship Education (Erasmus+)

ALiCE yra išskirtinė tarptautinė partnerystė, kurioje 9 organizacijos partnerės (universitetai, pedagogų ugdymo centrai, mokymo institucijos) sudaro konsorciumą su savo regiono ar šalies mokyklomis. Projekte dalyvauja apie 50 mokyklų iš visos Europos. Socialinių projektų institutas – projekto partneris Lietuvoje.

Projekto tikslas yra parodyti formuojamojo vertinimo naudą vertinant pilietiškumo kompetencijas.

Šiame Erasmus+ KA2 projekte siūlome bendradarbiaujant kurti vertinimo sistemą, daugiausia dėmesio skiriant formuojamajam vertinimui pilietiškumo ugdyme. Taip pat, projekte dalyvaujančių mokyklų pedagogams tarptautinių mokymų metu pagilinti akademines žinias apie formuojamąjį vertinimą pilietiškumo ugdyme, susieti jas su praktinėmis žiniomis ir bendradarbiaujant stiprinti gebėjimus.

Šiame projekte yra kuriami keturi tarpusavyje susiję intelektiniai rezultatai:

R1. sistema, kurioje bus pateikta lyginamoji pilietiškumo ugdymo (vertinimo) analizė Europos valstybėse narėse;

R2. novatoriškų ugdymo praktikų pilietiškumo ugdyme aprašas, daugiausia dėmesio skiriant vertinimui;

R3. formuojamojo vertinimo metodų, kuriuos galime naudoti pilietiškumo ugdyme ir pritaikyti vietos kontekstui, saugykla;

R4. veiksmų planas, padedantis mokyklų komandoms įgyvendinti formuojamąjį vertinimą pilietiškumo ugdyme.

https://www.alice-project.eu/


2021-2023 m. POWER OF CREATIVITY - Empowering Young People to Think Creatively in the Digital Age (Erasmus+)

Projekto tikslai:

• Suteikti dėstytojams, jaunimo darbuotojams, ugdantiems jaunus žmones grafinio dizaino srityje, žinių

ir įgūdžių, įgalinančių pažadinti jaunuolių kūrybiškumą.

• Didinti jaunų žmonių, kuriančių grafinio dizaino produktus, kūrybiškumą, skatinti juos socialiniam dialogui ir bendradarbiavimui.

Projektą vykdo Socialinių projektų institutas (Lietuva) kartu su partneriais – Informacijos technologijų mokymo centru (Lietuva), EVROPOLITISMOS (Kipras), Euroface Consulting s.r.o (Čekija) ir Stichting Drawing to Health (Nyderlandai).

Power Of Creativity | Nuotolinio mokymosi kursas ir metodika: https://powerofcreativity.eu/

Power Of Creativity | Facebook: https://www.facebook.com/Power-Of-Creativity-108355534767646

Power Of Creativity | Gallery


2020-2023 m. Mastering 9 Conversations: Helping refugee entrepreneurs extend their network and
tell their business story (Erasmus+)

Projekte numatyta pagalba pabėgėliams, skatinant jų integraciją į darbo rinką bei metodinė pagalba socialiniams darbuotojams, skatinantiems pabėgėlių integraciją.

Projektą koordinuoja TISIP (Norvegija), projekto partneriai - NTNU – Norwegian University of Science and Technology (Norvegija), IHU – International Hellenic University (Diethnes Panepistimio Ellados, Graikija),  Sapienza University of Rome (Italija), Associazione CReA onlus (Italija), Socialinių projektų institutas – projekto partneris Lietuvoje.

https://m9c.idi.ntnu.no/


2020-2022 m. VirtualCall: m-Training for Inactive Women Aiming their Employment as Call Center Agents at their Homes (Erasmus+)

VirtualCall projekto tikslas – „suteikti e. mokymosi galimybę moterims, kad jos galėtų dirbti skambučių centro atstovėmis iš namų“. Po šios mokymų programos moterys bus pasiruošusios pradėti dirbti skambučių centruose. Taigi pagrindinis tikslas yra - padidinti moterų įsidarbinimo galimybes.

Projektą koordinuoja Sinop universitetas (Sinop, Turkija), įmonė POINT (Ankara, Turkija), pagrindinis konsultacinis partneris, Socialinių projektų institutas – projekto partneris Lietuvoje.

VirtualCall portalas su e. mokymo turiniu: http://virtualcall.eu/

Mobilioji programėlė: Parsisiųsti čia arba paspaudus ant žemiau esančio QR kodo

Mobilioji programėlė

 

1-asis projekto naujienlaiškis (parsisiųsti pdf).

2-asis projekto naujienlaiškis (parsisiųsti pdf).

3-asis projekto naujienlaiškis (parsisiųsti pdf).


2019-2022 m. wmn&ART: e-Learning for Inactive Women for Transferring their Talent & Ceramics Art Hobbies in to their Future Income (Erasmus+)

Projektas wmn&ART partneriai siekia palaikyti ekonominėje darbo rinkoje nesančias aktyvias, gabias menui moteris, savo pomėgius kurti paversti apmokama veikla ir paskatinti kurti mikroįmones (įgyvendinti savarankišką veiklą) kuriant ir dirbant namuose. Taip mažais žingsneliais prisidedama prie Europos visuomenės gerovės didinimo.

Įgyvendinat wmn&ART projektą pagrindinis sukurtas rezultatas – mokymų platforma ir jos turinys (https://www.wmn-art.eu/), praktiniai vaizdo įrašai, skirti meno mentoriams ir moterims, kurios domisi keramika ir nori užsiimti keramikos amatu ir verslu.

Erasmus+ programos finansuojamame wmn&ART projekte dalyvauja 5 šalys, 9 partnerių institucijos, labai skirtingos savo profiliu, veiklos pobūdžiu, tačiau jas visas vienija bendri tikslai, kurie jau yra tapę ilgalaikiai, nes partnerystės skaičiuoja ne vienerius metus. Projektą koordinuoja Ardahano universitetas (Ardahan, Turkija), įmonė POINT (Ankara, Turkija), pagrindinis konsultacinis partneris, Socialinių projektų institutas – projekto partneris Lietuvoje.

https://www.wmn-art.eu/