Apie SPI » Patirtis ir veiklos

SPI įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, skatinančius kūrybiškumą, mąstymą, verslumą, įvairių kompetencijų įgijimą skirtingoms tikslinėms grupėms, taip pat ir socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomeninį gyvenimą ir bendradarbiauja su įvairiais Lietuvos ir Europos universitetais, švietimo centrais, mokyklomis, socialinėmis ir verslo įmonėmis, socialinių paslaugų, vaikų ir jaunimo centrais, įvairiomis asociacijomis ir NVO.


SPI turi patirties įgyvendinant švietimo projektus, kuriant inovatyvius įrankius ir priemones, skirtus pedagogų ir kitų specialistų kompetencijoms tobulinti (metodikas, nuotolinio mokymo kursus, kokybės vertinimo priemones, vartotojo vadovus ir kt.) ir juos įgyvendinant praktikoje.


SPI teikia švietimo paslaugos visuomenei – mokymus ir nuotolinio mokymosi kursus, skirtus tobulinti pedagogų ir kitų specialistų (socialinių darbuotojų, vaikų ir jaunimo dienos centrų specialistų, jaunimo organizacijų, bibliotekų, NVO darbuotojų ir savanorių) ir kitų tikslinių grupių (jaunimo ir suaugusiųjų) kompetencijoms.